Welkom

Door jarenlange ervaring op het constructieve vlak werd duidelijk, dat één kg staal niet zo maar één kg staal is. Deze kennis leerde, hoeveel uren er meer in de werkplaats gemaakt dienden te worden maar ook hoeveel meer mankracht er nodig is op de bouwplaats.

Om al deze ervaring voor iedereen toegankelijk te maken, werd in 1990: “Adviesburo Jan van Gerwen B.V.” opgericht.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V. zet zich in, om voor eenieder de meest goedkope oplossing te zoeken voor de totale constructie van een nieuwbouw, dan wel voor een verbouwing van een woonhuis en/of een
bedrijfspand.