Middels de slogan: “Een constructeur moet zijn eigen geld terug verdienen”, probeert:
Adviesburo Jan van Gerwen BV.
steeds de meest goedkope oplossing te vinden voor de constructie van Uw nieuwbouw dan wel Uw verbouwing van bedrijfspand en/of woning. Zij heeft hierin steeds de meest goedkope oplossing voor ogen, zoals hierna zal worden uitgelegd.

De methode van construeren:
In tegenstelling tot de meeste andere adviesbureaus, wordt door ons niet de bepalende dakbalk als uitgangspunt genomen voor de overige dakbalken en/of gordingen. Elk afzonderlijk onderdeel wordt beschouwd als een apart element. Zo ontstaat een constructie, die wordt opgebouwd uit diverse separate elementen, die elk naar eigen waarde worden beschouwd. Het is dan best mogelijk, dat een aantal ogenschijnlijk dezelfde elementen onderling van profilering kunnen verschillen, wat inhoudt, dat er een goedkopere constructie ontstaat.

De methode van informatie-overdracht:
In tegenstelling tot de meeste andere adviesbureaus, wordt door ons geen grote en dus dure samengestelde plantekening gemaakt. Alles wordt aangegeven op schematekeningen , die voor de wat kleinere gebouwen gemakkelijk gehanteerd kunnen worden door zelfbouwers met bouwkundig inzicht, dan wel door bouwtechnische opzichters. Voor de grotere werken, die een overzichtelijke plantekening vereisen, zijn toch weer tekenaars nodig, die alles verder uit detailleren. De beste methode om dit te doen, is om het gehele plan vanaf het begin op te zetten. Meestal wordt door dergelijke bedrijven toch, zij het aan de hand van een gemaakte plantekening, een nieuwe plantekening gemaakt. Dit kan ook geschieden aan de hand van de gemaakte schema's.

De detailberekeningen:
In tegenstelling tot de meeste andere adviesbureaus, worden na aanvraag ook de detailberekeningen gemaakt door de hoofdconstructeur, die de volledige berekening heeft gemaakt. Omdat deze de hoofdconstructie kent, levert dit meestal goedkopere en minder complexe details op, dan wanneer een andere constructeur, zich opnieuw moet inleven in de constructie.