Dit zou een reële berichtgeving kunnen zijn van een bevelvoerder, wanneer hij bij een brand in een gebouw aankomt, dat vooraf niet, of nog niet gecompartimenteerd werd, al dan niet, in opdracht van de brandweer. Nieuwbouw ontkomt bij aanvraag al niet meer aan het toezicht van de brandweer. Ook is de brandweer druk bezig met een inhaalslag om alle bestaande gebouwen in beeld te brengen. De brandweer gaat slechts over tot het signaleren en melden van de tekortkomingen. Verder advies is voor de brandweer niet mogelijk om te geven. Dan is het goed, dat er bedrijven zijn zoals:

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Jarenlang werd ervaring op het brandweertechnische vlak opgedaan als bevelvoerder in een brandweercorps tot later zelfs de leider van het gehele corps. Om deze ervaring voor de gehele buitenwereld toegankelijk te maken werd in 1997 besloten om een brandpreventief adviesbureau op te zetten. Via dit bureau kunt U voorzien worden van een verantwoorde rapportage, die ter goedkeuring ingediend kan worden bij de controlerende instantie van de gemeentelijke brandweer. In dit rapport wordt de verantwoording weerlegd t.a.v.:

•  De compartimentsgrootte van het bedrijfspand, wanneer deze groter is dan het bouwbesluit toelaat,
•  De wijze, waarop U op een verantwoorde manier het bedrijfspand kunt verlaten,
•  De plekken, waar U de slangenhaspels moet plaatsen, zodat U zelf in staat bent een kleine brand klein te houden, dan wel volledig kunt doven.
•  De plekken, waar U pictogrammen kunt plaatsen, zodat U, ook in verwarde toestand geleid wordt naar de uitgang van het gebouw.
•  De mate van brandwerendheid (WBDBO), die de brandweer vereist, wanneer U een brandcompartiment bouwt, dat groter is, dan dat het bouwbesluit toelaat.
•  De overige brandpreventief-technische installatie, die de brandweer zal eisen.

Wat de vereiste brandwerendheid tussen twee brandcompartimenten betreft, is:


Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

een landelijke uitzondering. Naast het brandpreventieve advies, kan dezelfde adviseur U wegwijs maken over de constructie ervan via het zusterbureau:

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.


Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V. zorgt voor een verantwoorde rapportage met betrekking tot: compartimentsgrootte, vluchten, slangenhaspels, pictogrammen, WBDBO, technische installaties, etc.