Brandpreventie-rapport


Wat staat er in een Brandpreventie-rapport:

 1. Vuurlast
 2. Compartimentgrootte
 3. WBDBO
 4. Vluchtroute
 5. Blussing en redding

1 Vuurlast


De vuurlast is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding van het gebouw en de inventaris.
Door een inspectie op locatie wordt bepaald:

 • Waar is het gebouw van gemaakt?
 • Wat staat er in het gebouw?

Immers:
Een magazijn met blikken conserven heeft een kleine vuurlast ...
en een magazijn met blikken motorolie heeft een grote vuurlast.

2 Compartimentgrootte


De toegestane oppervlakte van het compartiment wordt bepaald door de aanwezige vuurlast.
Verder is van invloed:

 • Is er een brandmeld-installatie B.M.I. aanwezig?
 • Is er een sprinklerinstallatie?

zodat...
Een magazijn met blikken conserven uit één groot compartiment kan bestaan ...
en een magazijn met blikken motorolie uit meerdere kleine compartimenten is opgebouwd.
Bovendien...
wordt van de constructie geeist dat wanneer één compartiment door brand verloren raakt, de andere compartimenten behouden blijven.

 

3 WBDBO


WBDBO staat voor: Weerstand tegen Brand-Doorslag en Brand-Overslag. Het is de tijd die beschikbaar is om de brand te bestrijden en het aangrenzende compartiment te behouden.
De WBDBO-tijd bepaalt de constructie en de materiaalkeuze van de wanden
want...
Een wand van steen heeft een lange WBDBO-tijd...
en een wand van hout heeft een korte WBDBO-tijd.

Binnen de WBDBO-tijd,
mag de brand niet doorslaan of overslaan van het ene compartiment naar het andere
en mag de temperatuur in het aangrenzende compartiment niet hoger worden dan 180 graden celcius.

4 Vluchtroute


De vluchtroute stelt eisen aan de vluchtwegen waarlangs het compartiment kan worden verlaten.
Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • bewegwijzering
 • helling van trappen en doorstroming
 • deurmaten
 • toegankelijkheid voor de brandweer
dus niet zo... maar zo!

5 Blussing en redding


Voorwaarde bij het blussen is:

 • De afstand tussen detoegang van het gebouw waar de vuurhaard heerst en het dichtsbijzijnde waterpunt mag niet groter zijn dan 40 meter.
 • De vuurhaard moet vanaf twee kanten te bestrijden zijn.